Rosenrot: Effekter, Bieffekter, Dosering & Mer

Skriven Av Katrin Kohler  |  Sakgranskad  | Uppdaterad 22 jul 2024

Rosenrot ”Rhodiola rosea”, är en adaptogen ört i Rhodiola-släktet, känd för sin förmåga att öka kroppens motståndskraft mot stress. Även om dess exakta verkningsmekanismer ännu inte är helt kartlagda, vet vi med säkerhet att rosenrot som kosttillskott bidrar till att öka motståndet mot stress på både cell- och systematisk nivå.

Vad Är Rosenrot?

Rosenrot, en läkeväxt i Rhodiola-släktet (tillhörande familjen Crassulaceae), har traditionellt använts som ett medel mot trötthet och som en adaptogen. Dess rot är rik på bioaktiva föreningar, men det är främst rosavin och salidrosid som tros ligga bakom dess effekter.

Rosenrot-tillskott, som vanligtvis tas som rotpulver eller som standardiserade extrakt med 1–5% salidrosider, är kända för att minska stress och trötthet. Utöver detta kan de även ha antidepressiva, antiinflammatoriska och antioxidanta egenskaper.

Hur Fungerar Rosenrot?

Rosenrot, känt för att mildra psykologisk stress och oro, har även i laboratoriestudier visat sig påverka cellernas respons på stress, vilket antyder att den har fördelar både på cell- och systemnivå.

Mekanismerna bakom rhodiolas stresslindrande effekter är komplexa och inte helt klarlagda. En del av dess anti-stresseffekter kan bero på att den kan hämma frisättningen av stresshormonet kortisol under stressande situationer.

Vad Är Rosenrot Bra För

Rhodiolas huvudfördelar ligger i dess adaptogena egenskaper, som inkluderar minskad stress och trötthet samt förbättrad mental prestanda under stress. Rhodiola har en lång tradition av användning, och har sedan århundraden tillbaka använts för att främja hälsa, lindra stress och öka välbefinnandet.

Här är de huvudsakliga fördelarna med att använda Rosenrot:

 1. Minskar stress: Rhodiola är känt som en adaptogen, ett naturligt ämne som ökar kroppens motståndskraft mot stress. Att konsumera rhodiola under stressiga perioder tros hjälpa dig att hantera stress och ångest bättre. En studie visade att rhodiola förbättrade stress och depression hos deltagare som led av stressrelaterad utbrändhet.
 2. Hjälper mot trötthet: Stress, ångest och dålig sömn kan bidra till trötthet. Rhodiola tros lindra trötthet på grund av sina adaptogena egenskaper. En studie visade att deltagare som tog rhodiola upplevde förbättringar i stresssymtom, trötthet, livskvalitet, humör och koncentration.
 3. Reducerar symtom på depression: Depression är en allvarlig sjukdom som påverkar hur du känner och agerar. Rhodiola rosea kan ha antidepressiva egenskaper som hjälper till att balansera neurotransmittorer i din hjärna. En studie jämförde effekterna av rhodiola med antidepressiva och fann att båda minskade symtomen på depression.
 4. Förbättrar hjärnfunktionen: Motion, rätt näring och en god natts sömn är nyckeln till en stark hjärna. Rhodiola kan också hjälpa. En granskning av djurstudier fann att rhodiola kan förbättra inlärning och minnesfunktion.
 5. Ökar träningsprestanda: Rhodiola har påståtts förbättra idrottsprestanda genom att minska fysisk och mental trötthet och öka antioxidantaktiviteten. Resultaten är dock blandade, och mer forskning krävs för att bekräfta dessa effekter.
 6. Kan hjälpa vid diabetes: Diabetes uppstår när kroppen har nedsatt förmåga att producera eller reagera på insulin. Djurforskning tyder på att rhodiola kan hjälpa till att förbättra diabetesbehandlingen.
 7. Kan ha anticanceregenskaper: Salidrosid, en potent komponent i rhodiola, har undersökts för sina anticanceregenskaper. Teströrs- och djurstudier har visat att det kan hämma tillväxten av cancer i lungor, blåsa, mage och tjocktarm. Forskare har föreslagit att rhodiola kan vara användbart vid behandling av många typer av cancer, men mer forskning krävs.

Är Rosenrot Farligt?

Vid korta till måttliga intag (från månader till ett år) och i måttliga doser anses rosenrot vara säker, med få eller inga biverkningar. Även om biverkningsrapporter är ovanliga har yrsel, torr mun och huvudvärk rapporterats av en liten grupp deltagare i vissa studier. Rosenrot har visat sig interagera med leverenzymer i laboratoriemiljö, vilket indikerar en risk för läkemedelsinteraktioner.

Det har också bekräftats öka koncentrationen och minska nedbrytningen av en viss blodtryckssänkande medicin hos kaniner, vilket bekräftar interaktion med åtminstone en grupp läkemedel i praktiska förhållanden.

Rosenrot rekommenderas inte för användning av gravida kvinnor.

Möjliga biverkningar av Rhodiola

Biverkningar av rosenrot är i allmänhet sällsynta och milda till måttliga. De kan inkludera:

 • Svårigheter att sova
 • Yrsel
 • Dåsighet
 • Muntorrhet eller överdriven salivproduktion
 • Huvudvärk
 • Magbesvär

Dosering av Rosenrot

Supplementering med rosenrot innebär vanligtvis antingen SHR-5-extraktet (standardiserat till 4 mg salidrosid per 144 mg tablett) eller ett likvärdigt extrakt.

Att ta rhodiola dagligen som en förebyggande åtgärd mot trötthet har visat sig vara effektivt i doser så låga som 50 mg.

Akut användning av rhodiola för att motverka trötthet och stress har observerats i dosområdet 288-680 mg.

Eftersom rosenrot har visat sig ha en klockformad dos-responskurva bör man inte överstiga den rekommenderade dosen på 680 mg, eftersom högre doser kan vara verkningslösa.

Bästa tidpunkten att ta rosenrot är på en tom mage men inte precis innan du går och lägger dig, eftersom den kan ha vissa stimulerande effekter. De flesta tar en tablett av rosenrotextrakt men vissa föredrar även att använda pulver eller flytande form.

Vad händer om jag tar för mycket Rhodiola?

Den dagliga dosen av rhodiola som används i kliniska prövningar varierar mellan 364 och 1 500 mg. Tidigare studier har rapporterat att långvarigt intag av upp till 680 mg rhodiola per dag är säkert och tolerabelt. Det är dock viktigt att notera att nitrilföreningar i rhodiola kan utgöra en säkerhetsrisk vid långvarig användning.

Liknande kosttillskott

Det finns andra kosttillskott med liknande egenskaper som rosenrot, inklusive:

 • Indisk ginseng eller ashwagandha (Withania somnifera)
 • Asiatisk ginseng (Panax ginseng)
 • Sibirisk ginseng (Eleutherococcus senticosus)
 • Maralrot (Rhaponticum carthamoides)
 • Schisandra (Schisandra chinensis)
 • Grönt te (Camellia sinensis)
 • Magnesium
 • B-vitaminer

Liksom rhodiola anses ashwagandha, asiatisk ginseng, sibirisk ginseng, maralrot och schisandra vara växtbaserade adaptogener (ämnen som hjälper kroppen att hantera mental och fysisk stress). Vissa tillskott mot stress använder en kombination av dessa adaptogena örter. Även om grönt te, magnesium och B-vitaminer inte betraktas som adaptogener, har de liknande stresslindrande effekter som rhodiola. Det är dock viktigt att notera att, till skillnad från rosenrot, grönt te och magnesium, tyder bevis från en sammanställning av studier på att B-vitaminer inte gynnar ångest.