Kan Man Använda Q10 Med Blodtrycksmedicin?

q10 blodtrycksmedicin

Skriven Av Katrin Kohler  |  Sakgranskad  | Uppdaterad 22 jul 2024

Koenzym Q10 (Q10) är en naturlig förening som finns i varje cell i din kropp. Det är avgörande för energiproduktion och fungerar även som en kraftfull antioxidant. Men, kan det användas tillsammans med blodtrycksmedicin?

Du kan använda Q10 tillsammans med blodtrycksmedicin, men det finns viktiga aspekter att överväga för att säkerställa en effektiv och säker kombination av dessa. Låt oss dyka djupare in i ämnet för att förstå varför det är så.

Q10 och blodtrycksmedicin: En potentiellt fördelaktig kombination

Q10 har visat sig sänka blodtrycket hos vissa människor. Faktum är att en studie publicerad i Journal of Human Hypertension rapporterade att Q10, i en dos av 120 mg per dag, minskade systoliskt blodtryck med upp till 17 mm Hg och diastoliskt blodtryck med upp till 10 mm Hg.

Detta innebär att om du redan tar blodtrycksmedicin, kan tillsatsen av Q10 potentiellt förstärka effekten av din medicinering. Emellertid bör detta alltid diskuteras med en läkare, eftersom för lågt blodtryck (hypotension) också kan vara farligt.

Interaktion mellan Q10 och specifika blodtrycksmediciner

Det finns en mängd olika mediciner som används för att behandla högt blodtryck, och alla interagerar inte på samma sätt med Q10.

  1. Betablockerare: Betablockerare som metoprolol och propranolol kan faktiskt minska kroppens naturliga nivåer av Q10. Att ta ett Q10-tillskott kan därför vara till nytta för personer som tar dessa läkemedel.
  2. ACE-hämmare: Vissa ACE-hämmare, som enalapril och lisinopril, kan också minska kroppens nivåer av Q10. Här kan tillskott av Q10 också vara fördelaktigt.
  3. Diuretika: Diuretika (vätskedrivande läkemedel) som hydroklortiazid och furosemid verkar inte påverka Q10-nivåer och har ingen känd interaktion med Q10.

Säkerhet och biverkningar

Även om Q10 generellt anses vara säkert, kan det ge biverkningar, speciellt i högre doser. Dessa kan inkludera illamående, magbesvär och huvudvärk. Dessutom, eftersom Q10 kan sänka blodtrycket, kan det förstärka effekten av blodtryckssänkande mediciner och orsaka för lågt blodtryck. Symtom på för lågt blodtryck inkluderar yrsel, svimning och ovanlig trötthet.

Slutsats

Q10 kan tas tillsammans med blodtrycksmedicin, men det är viktigt att göra det under överinseende av en läkare för att undvika potentiella risker. Om du överväger att ta ett Q10-tillskott, diskutera det med din läkare för att säkerställa att det är säkert och lämpligt för din specifika situation.

Kom ihåg, även om Q10 kan hjälpa till att sänka blodtrycket, bör det inte användas som ersättning för blodtrycksmedicin utan läkares godkännande. Säker och effektiv blodtrycksbehandling innebär ofta en kombination av medicinering, kostförändringar, motion och andra livsstilsjusteringar.